100 Gbps DDoS útok na ProtonMail trval 6 dnů

ProtonMail je open source webové služba, která umožňuje příjem a odesílání šifrovaných emailů. Je postavená na konceptu, kdy nemá nikdo po cestě možnost jakkoliv rozluštit obsah zpráv, všechny emaily se totiž šifrují na straně odesilatele a dešifrují na straně příjemce. Tedy ani samotný ProtonMail je nedokáže přečíst. Je tak chráněno soukromí obsahu zpráv i pokud […]

Jaké útoky na internetové stránky právě letí

Společnost Imperva, která se zabývá bezpečnostní dat výroční zprávu WAAR – Web Application Attack report (zprávu o útoku na webové aplikace). Účelem této zprávy je sledovat a vyhodnocovat trendy bezpečnosti webových aplikací. Zpráva se týká 99 typických webových aplikací, které byly sledovány po dobu 9 měsíců a v podstatě posloužily jako takový honeypot. Tedy lákadlo […]