Co uděláte když najdete flash disk?

Na Univerzitě v Illnois proběhl zajímavý experiment. Výzkumníci na veřejně přístupném prostranství vysokoškolských kolejí, kudy denně chodí velké množství lidí, náhodně rozmístili celkem celkem 297 flash disků. Existovalo celkem 5 druhů – bez označení, s nápisem testy, s klíči, štítkem kam jej vrátit a nápisem důvěrné.

Jak probíhal test

Na USB disku se nacházel HTML soubor s obrázkem na vzdáleném serveru. Jakmile někdo HTML soubor otevřel, tak se načetl obrázek a server si zapsal detaily. Pomocí této neškodné metody mohli zjistit, kdo USB disk skutečně připojil do počítače.

V HTML souboru byl i odkaz na průzkum, který měl zjistit něco o nálezcích a také jejich odborných znalostech. Kdo se průzkumu zúčastnil mohl si jako odměnu vybrat 10 USD ve formě peněz (osobní předání) anebo dárkového poukazu na Amazon.

Jak dopadl test

Z celkového počtu zmizelo, či spíše bylo nalezeno, 98 % flash disků. První z nich byl připojen k počítači za 6 minut. Celkem se takto připojilo 45 % flash disků. Ovšem je zde šance, že připojených USB disků bylo více, pouze nálezci nespustili HTML soubor. Samozřejmě v reálné situaci, pokud by obsahovaly flash disky trojského koně, nálezci by tak ohrozili svůj počítač.

Zjistilo se, že pouze 16 % z nich nejdříve využilo antiviru k otestování flash disku.

8 % nálezců věřilo, že jejich operační systém není možné napadnout virem, popřípadě že mají natolik zabezpečený počítač, že jim nic nehrozí. Na otázku například odpověděli, že jejich Mac nejde z USB nijak napadnout.

8 % vědomě vystavilo svůj počítač riziku. Tedy věděli, že může být jejich počítač ohrožen, ale přesto to zkusili.

Pouze 5% využilo metodu sandboxu. Tedy připojení flas disku k uzavřenému virtuálnímu prostředí.

Z těch, kteří HTML soubor otevřelo uvedlo 68 %, že to bylo aby jej mohlo vrátit. 18 % ze zvědavosti.

Jen pro zajímavost původně se plánovalo rozmístit 300 flash disků, ale jeden se ztratil při rozmístění a 2 byly nedostupné pro ověření zdali skutečně zmizeli.

Reálné nebezpečí

Co se týká nebezpečnosti nalezených flash disků, či připojení cizího zařízení obecně, tak se jedná o poměrně vážný problém. Dříve se počítačové viry šířily pouze pomocí přenosových médií a dokázaly takto celkem slušně přežívat. Navíc zavirovaný USB flash disk by se mohl stát nástrojem, jak do uzavřené sítě propašovat virus.

To však není vše. U USB zařízení navíc hrozí i reálné poškození hardware. USB zařízení může být upraveno tak, aby doslova uškvařilo váš počítač.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.